Ny utgave av GEO i posten

Litt forsinket, grunnet logistikk, men større enn noensinne: 102 sider. GEO 05 er sendt abonnentene og ligger for salg i utvalgte kiosker.

Klimakrisen – én av mange

Kvartærgeologenes definisjon på overgangen fra pleistocen til holocen for 11 700 år siden bygger på en radikal klimaendring. Over hele Norge ble det i løpet av kort tid (mindre enn hundre år?) betydelig varmere.

Da jeg gikk på universitetet, ble dette kalt «klimaforbedringen». I dag ville vi kalt det «klimakrisen».

Resultatet av endringene i klimaet den gangen ser vi over hele Norge. I denne utgaven av GEO forteller geologer ved NGU historien om hvordan Jutulhogget oppstod for litt mer enn 10 000 år siden, og alle steder her i landet hvor det er høye fjell, dype daler og trange fjorder ser vi resultatet av klimaendringen i form av blant annet fjellskred. Vi kan lett finne dem i dalskråninger og dalbunner, eller vi kan forholde oss til data samlet inn av NGU som viser mange små og store skred på kanten av og i bunnen av fjordene.

Jordskjelv (geoforskning.no: “200 år siden Lurøyskjelvet“) kan ha trigget mange av disse skredene, og det er lett å forestille seg at de få fiske- og jegerfamiliene som da befant seg langs kysten eller i fjellet fikk servert noen gedigne overraskelser: først et skremmende skjelv, deretter steinmasser som raser ut.

For mange – slik som for dem som levde i Rendalen og Østerdalen for drøyt 10 000 år siden – var følgene fatale. De opplevde det vi trygt kan kalle en klimakrise.

GEO 05/2019

X