Nye kart fra MAREANOKart over bunnsedimenter Figur: MAREANO

Nye kart fra MAREANO

MAREANO har publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder.

Det er laget kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) fra ett område vest for Vikna i Nord-Trøndelag, to områder langs eggakanten i Norskehavet, og ett område i Barentshavet.
De nye kartene over Bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker områder på til sammen 19 000 km2. Det er store forskjeller i bunntype fra område til område. Variasjonen er størst vest for Vikna og langs eggakanten i Norskehavet, mens det store området i Barentshavet er mer ensartet.
Les sake på mareano.no

X