Nytt geologisk Norgeskart

Nytt geologisk Norgeskart

Ny kunnskap om Norges geologi samles nå i et nytt kart i skala 1:1 350 000. Det forrige er nesten 40 år gammelt.

Det eksisterende kartet over Norges berggrunn i målestokk 1:1 million ble publisert i 1984 (Sigmond m.fl.). Like fullt er det fortsatt et av de mest etterspurte kartproduktene fra NGU, fortalte Espen Torgersen på NGFs Vinterkonferanse. I en poster skriver han at gamle kartet er av høy geologisk og kartografisk kvalitet, selv i dag, snart 40 […]

Det eksisterende kartet over Norges berggrunn i målestokk 1:1 million ble publisert i 1984 (Sigmond m.fl.). Like fullt er det fortsatt et av de mest etterspurte kartproduktene fra NGU, fortalte Espen Torgersen på NGFs Vinterkonferanse.

I en poster skriver han at gamle kartet er av høy geologisk og kartografisk kvalitet, selv i dag, snart 40 år etter at det ble utgitt. Men beholdningen begynner å gå tom, og kartet er kun tilgjengelig i et eldre format som er vanskelig å oppdatere og trykke på ny.

Basert på en ny harmonisert utgave av det landsdekkende 1:250 000 berggrunnsdatasettet har NGU nå laget et nytt kart over Norges berggrunn. Kartet har målestokk 1:1,350,000 for å få plass til hele Norge i et A0-format, forteller teamet bak den nye kartet (Espen Torgersen, Mari Lie Arntsen, Bernard Bingen, Deta Gasser, Ida Hilde Gunleiksrud, Caroline Nilsson, Bobo Nordahl, Eirik Pettersen, Mads Chalmer Rasmussen, Katia Svendby).

Har du innspill eller kommentarer? Ta kontakt med espen.torgersen@ngu.no.

X