Nytt mineralsenter etablert

NGU og Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU har etablert et nytt senter for forskning og utvikling innen mineraler og bergarter.

X