Nytt verktøy for lokal snøskredvarsling Foto: Pixabay

Nytt verktøy for lokal snøskredvarsling

Norges Geotekniske Institutt har utviklet et nytt kvantitativt, statistisk verktøy for å bistå i lokal snøskredvarsling.

StatPack er et nytt statistisk verktøy utviklet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) for bruk i lokal snøskredvarsling. Verktøyet skal bidra til å estimere sannsynlighet for utløsning av snøskred, samt sannsynlighet for treff på et gitt punkt langs skredbanen.

Utviklingen har foregått innenfor NGIs program for snøskredforskning, finansiert av Olje- og energidepartementet. I denne masteroppgaven er formålet å validere og eventuelt forbedre verktøyet.

Dagens lokale snøskredvarsler gir til sammenlikning en kvalitativ sannsynlighet, og baserer seg i stor grad på observatørens erfaring og kunnskaper. StatPack vil på sin side levere sannsynligheter for at et snøskred treffer et gitt punkt i terrenget basert på numeriske beregninger.

Modellen er basert på et såkalt ekspertstyrt fuzzy-system for utløsningssannsynlighet, samt observert empiri for utløp. Det er første gang i Norge at et system basert på fuzzy-logikk er tatt i bruk for å estimere utløsningssannsynlighet for snøskred.

StatPack er nyutviklet og ikke tatt i bruk ennå. Intensjonen er at den skal anvendes i lokal snøskredvarsling men det kreves først objektiv kalibrering og uttesting av modellen, noe masteroppgaven skal ta for seg.

Ole Bjørn Kanstad presenterte forskningen under Geofaredagen 2019 i Bergen 31. oktober. Geofaredagen er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge.

Les flere saker fra Geofaredagen 2019 på geoforskning.no

Older Post
X