Nyttig sammenstilling

Boka Fensfeltet gir en god sammenstilling av tidligere publiserte artikler og rapporter om Fensfeltets geologi og historie.

X