Observatorier på havbunnen

CAGE har plassert ut to observatorier på havbunnen vest for Svalbard. Observatoriene skal overvåke metanutslipp og CO2- og pH-nivå i i vannsøylen.

X