Oksygenkrise i silur Foto: Pixabay

Oksygenkrise i silur

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Oksygenmangel i havene kan stå bak en 420 millioner år gammel masseutryddelse få kjenner til.

Den geologiske tidsperioden kambrium (542 – 488 millioner år siden) er kanskje mest kjent for en hendelse som kalles den kambriske eksplosjon. Under denne hendelsen begynte livet på Jorda å utvikle seg til flere og mer komplekse arter i et mye raskere tempo enn tidligere i vår planets historie.

I kjølvannet av denne eksplosjonen har geologene observert en rekke korte perioder der betydelige deler av livet på Jorda av ulike årsaker har forsvunnet – såkalte masseutryddelser.

Den kanskje mest kjente masseutryddelsen fant sted for ca. 66 millioner år siden. En asteroide slo ned i Yucatánhalvøya i Mexico, og ettervirkningene (deriblant tsunamier, kraftig temperaturfall og flerårig vinter) regnes som årsaken til at dinosaurene døde ut.

I en artikkel i tidsskriftet Geology, har forskere fra Sverige, Estland og USA sett nærmere på en mindre kjent masseutryddelse som fant sted i tidsperioden silur for 420 millioner år siden.

Målt i prosentandel av marine dyreslekter som ble utryddet, er denne hendelsen blant de ti største vi kjenner til i Jordas historie.

Ved å studere fossilholdige sedimentære bergarter på Gotland og i Latvia, har artikkelforfatterne funnet ut at hendelsen i silur, som omtales som the Lau/Kozlowskii event (LKE), kan sees i sammenheng med endringer i oksygenkonsentrasjonen i havet.

Les mer på geoforskning.no

X