Oppdaget ny fiskeøgleart

Oppdaget ny fiskeøgleart

En 144 millioner år gammel fiskeøgleart er oppdaget på Svalbard. Den har fått navnet Keilhauia nui og var en havlevende jeger på omtrent fire meter.

Forskere ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har nå beskrevet arten i en vitenskapelig artikkel.
– Den er fra den aller tidligste delen av kritt og er den første marine øgla beskrevet fra denne tidsperioden på Svalbard, forteller doktorgradsstipendiat Lene Liebe Delsett, som er førsteforfatter av artikkelen.
Nesten hele skjelettet er bevart slik det var da dyret levde, med unntak av størstedelen av hodet. Internasjonalt er fiskeøgler fra denne tiden svært dårlig kjent. Artikkelen fokuserer på evolusjon av hofta hos fiskeøgler, og sammenlikner dette med utviklingen hos hvaler. Keilhauia nui har den mest komplette fiskeøglehofta fra tidsperioden kritt kjent i verden.
Navngitt etter geolog og miljøvernorganisasjon

Slektsnavnet Keilhauia er gitt etter Baltazar Mathias Keilhau (1797–1858), den første norske geologen som gjorde feltarbeid i Arktis. Han deltok på en ekspedisjon til Svalbard i 1827 og samlingene er bevart hos Naturhistorisk Museum i Oslo (NHM), i likhet med den nye fiskeøglen. Artsnavnet nui er oppkalt etter miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom, som feirer 50 år i 2017. Forskerne skriver i begrunnelsen for navnevalget at Natur og Ungdom jobber for å ta vare på dagens biologiske mangfold i Arktis.

60 marine øgler

I perioden 2004-2012 gravde forskningsgruppa Spitsbergen Mesozoic Research Group ut rester etter 30 svaneøgler og 30 fiskeøgler i området rundt Janusfjellet nord for Longyearbyen, fra tidsperioden sein jura til tidlig kritt (±150 millioner år siden). I den nye artikkelen omtales tre andre fiskeøgleskjeletter i tillegg til Keilhauia nui, som også er den fjerde nye fiskeøglearten som forskergruppen beskriver fra Svalbard.

Hva er fiskeøgler?

Fiskeøgler var en stor gruppe reptiler som levde i havet mens dinosaurene levde på landjorda. De hadde forfedre på land som tok steget ut i vannet for omtrent 250 millioner år siden, i tidsperioden trias. Fiskeøglene hadde en kropp som minner om delfiner, men med bakluffer og en vertikalt orientert hale, i motsetning til den horisontale hos delfiner. De hadde svært store øyne, og fødte levende unger. Dietten bestod antakelig for en stor del av blekksprut og noe fisk. Les mer om marine øgler

Les saken i sin helhet på Naturshistorisk museums nettsider

X