Påviste skjelv på Mars Romsonden InSight på overflaten av Mars. Illustrasjon: IPGP/Nicolas Sarter

Påviste skjelv på Mars

Romsonden InSight har gitt oss ny kunnskap den røde planet, deriblant har den påvist «marsskjelv» og tilstedeværelsen av magnetiserte bergarter.

Romsonden InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ble skutt opp mai 2018 og landet på Mars 26. november samme år.

Sondens primære formål har vært å undersøke Mars’ indre, og etter et drøyt år i drift, har resultatene begynt å bli publisert, deriblant fem artikler i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Blant InSights måleinstrumenter finner vi et seismometer (SEIS), sensorer for å måle vind og atmosfæretrykk, et magnetometer og en sonde for måling av varme i grunnen.

Sistnevnte instrument er ikke operasjonelt per nå, men de andre sensorene har allerede bidratt til ny kunnskap om geologien og aktive prosesser på Mars.

Marsskjelv

Seismometeret har påvist at også vår naboplanet jevnlig rystes av skjelv. Ifølge en oppsummerende artikkel fra romfartsorganisasjonen NASA, er Mars preget av flere, men mildere skjelv enn hva som har vært antatt.

SEIS har så langt registrert mer enn 450 seismiske signaler, hvorav de fleste trolig er skjelv, og de resterende støy (som følge av for eksempel vind). Det største skjelvet hadde en styrke på 4,0.

NASA skriver videre at den røde planeten var inne i en rolig seismisk periode da InSight landet, og det gikk flere måneder før den første hendelsen ble registrert. Mot slutten av 2019 ble det registrert om lag to seismiske signaler per dag.

Mars har ikke en aktiv platetektonikk, som er den viktigste kilden til rystelser på Jorda. Derimot mener NASA-forskerne at vulkansk aktivitet bidrar til å skape rystelsene som er målt. Også meteorittnedslag vil registreres.

Les mer om de nye resultatene på geoforskning.no

X