Pris til internasjonalt aktiv geologPekka Nurmi, nummer tre fra venstre. Her fra PDAC-messen i Canada i 2019. Foto: Pekka Nurmi

Pris til internasjonalt aktiv geolog

Den finske professoren Pekka Nurmi ble tildelt Nordic Geoscientist Award under vintermøtet i Oslo 9. januar.

Prisen ble tildelt professor Pekka Nurmi, Director of Science and Innovations ved Finlands geologiske undersøkelse under konferansemiddagen til det nordiske geologiske vintermøtet i Oslo 9. januar.

Utmerkelsen ble innført under det samme møtet i Oslo i 2010, og delt ut for første gang i 2012.

Prisens formål er å gi anerkjennelse til en nordisk geoviter som gjennom sitt arbeid har bidratt til økt kunnskap og forståelse for geofag, både gjennom publisert forskning og gjennom samfunnsformidling.

Juryen som kåret Nurmi som vinner, poengterte at den finske professoren har utmerket seg som svært aktiv både innad i fagmiljøet og utad i samfunnet. Han har publisert en lang rekke fagfellevurderte artikler, men står også bak flere bøker.

Pekka Nurmi startet sin karriere som forsker ved det geologiske instituttet ved Universitetet i Helsinki i 1980, og siden 1984 har han vært fast ansatt i Finlands geologiske undersøkelse i ulike posisjoner, deriblant forsker, programdirektør og forskningsdirektør.

Prisvinnerens fagfelt er økonomisk geologi, mineralleting og bærekraftig gruvedrift.

Juryen påpeker at Nurmi har spilt en viktig rolle også internasjonalt. Han har vært en sentral bidragsyter i å løfte konferansen Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) til å bli et internasjonalt anerkjent arrangement.

Han har også markedsført fennoskandiske mineralressurser på et globalt nivå, blant annet ved den verdensledende messen Prospectors Developers Association of Canada (PDAC).

Nurmi har videre bidratt til utviklingen av de europeiske mineral- og metallkonsortiene European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) og EIT RawMaterials.

Prisen har tidligere blitt delt ut til Rolf Birger Pedersen (2016) og Haakon Fossen (2012), begge professorer ved Universitetet i Bergen.

Juryen består av presidentene i de nordiske geologiske foreningene og direktørene i de nordiske geologiske undersøkelsene.

Nurmi hadde ikke anledning til å stille under vintermøtet i Oslo. Prisvinnerforedraget ble dermed holdt av UiO-professor Trond Torsvik. Torsvik snakket om det han kan best; Jordas historie og kriser, platetektonikk, vulkanisme og klima.

Jurybegrunnelse:

The Nordic Geological Award is granted to a scientist with a long career in promoting geoscience in society. The prize is awarded biannually at the NGW meeting, and the jury consists of the presidents of the Nordic geological societies and the directors of the geological surveys.

The 2020 prize winner’s activity within the geological community and in society has been long and remarkable. The award goes to a person with an extensive publication record including articles in scientific journals, proceedings and books; mainly related to economic geology, mineral exploration, sustainable mining and the minerals sector in general.

For 35 years he was working in various positions for the GTK and as professor in economic geology at the University of Helsinki. He has served the Geological Society of Finland as chairman (1995) and vice chairman (1994), led the expert group preparing Finland’s minerals strategy, and was one of the key persons developing Finland’s Green Mining concept in 2010.

Over the years, the prize winner has played an important international role in developing the Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) meeting to internationally recognised event, and has also promoted Fennoscandian mineral resources on a global level at PDAC-meetings. He was involved in the development of European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) and EIT RawMaterials consortiums.

It is my honour and privilege to present the Nordic Geoscientist Award 2020 to Prof Pekka Nurmi. 

X