Rifting og termisk innsynkning av Vikinggrabenen

I Vikinggrabenen i Nordsjøen er det avsatt tykke sedimentlag. Hvordan kan det ha seg at de øverste sedimentlagene er så forskjellig fra de eldre?

X