Saltmysteriet

Fordampning på lave breddegrader skaper saltavsetninger, men denne mekanismen klarer ikke å forklare kilometertykke lag.

X