Sammenheng mellom katastrofer

Asteriodenedslag, storskala vulkanisme i India og dinosaurenes endelikt. Er det en sammenheng?

X