Shellprisen til NTNU-student

Shellprisen til NTNU-student

Hans Jørgen Kjøll ble på NGFs Vinterkonferanse tildelt Shellprisen for beste studentforedrag. Det ble lagt vekt på blant annet faglig innhold og klarhet i fremstilling.

 

I følge statuttene er «Norske Shells Geopris en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse».

Richard Jones, Exploration Manager i Norske Shell, delte ut prisen og hadde følgende å si til en svært overrasket og lykkelig vinner:

«Awards such as this recognise the excellence in geoscience that we must continue to strive towards, After much deliberation, based on the following criteria

i) A clearly defined objective,

ii) Quality of figures and diagrams,

iii) Scientific quality and maturity, and

iv) Enthusiasm and ability to present the data and results in a clear and transparent way.

The panel has decided that this year’s winner is Hans Kjøll, Master Student at NTNU and NGU. Hans’s presentation was entitled” Mechanisms of incipiant quartz recrystalisation in a vein embedded in a weak matrix. Implications for strain accommodation under lower green schist facies conditions.

Please join me in congratulating Hans as he comes forward to accept the award.»

I statuttene for prisen kan vi også lese følgende: «Prisen utdeles til beste presentasjon på Vinterkonferansen. Her vektlegges faglig innhold og klarhet i fremstilling. Arbeider som viser faglig selvstendighet og kreativitet vil favoriseres. Prisen deles bare ut dersom det finnes verdige kandidater.»

Hans Jørgen Kjøll kunne fylle lommeboka med 30.000 kroner etter denne prestasjonen.

X