Sommerisen i Arktis

Isutbredelsen i Arktis ser ut til å ha sykliske svingninger på ca. 60 år. Vil isdekket vokse eller krympe i fremtiden?

Newer Post
X