Svalbard etter siste istid

Hva kan landhevningen etter siste istid på Svalbard fortelle oss om Jordas egenskaper der?

X