Undersøker urgamle fosforitter

To milliarder år gamle bergarter fra Russland forteller om hvordan mikrobesamfunn var med på å danne fosforitter i hydrotermale miljøer på havets bunn.

X