Væskestrøm forandrer berget

Gammel teori blir som ny! Stikkordet er metasomatose, en kjemisk omvandling av bergarter som følge av en væskestrøm.

X