Den moderne geologiens far

Theodor Kjerulf var en dyktig vitenskapsmann og populær blant studentene, men fremfor alt så han at samfunnet trengte geologisk kunnskap.

X