En fot i Europa – en i USA

Teknisk sett er det ikke i selve Europa eller USA du kommer til å ha føttene, men kontinentalplatene de ligger på, henholdsvis den Eurasiske og den Nord-Amerikanske kontinentalplaten.

Stedet det er snakk om finnes på halvøyen Reykjanes i det sørvestlige av Island, nærmere bestemt Sandvik, en svart sandstrand nær byen Hafnir. Her kan du, på en bro som spenner 20 meter over en rift, gå over fra den Eurasiske kontinentalplaten til den Nord-Amerikanske kontinentalplaten. Og dette uten pass! Broen som kalles «Leif Den Heldiges Bro» ble bygget i 2004, og står som en symbolsk link mellom de to kontinentene.
Islands geografi er i stadig forandring, og denne serverdigheten er et ungt turistmål, bare 750år gammel. Fra 1226 til 1240-årene var hele området «i fyr og flamme». Riften man går over kalles Alfagja og er skapt av divergerende platebevegelser. Platene beveger seg fra hverandre med cirka 2 cm i året. Den Nord-Amerikanske platen beveger seg vestover, mens Eurasia platen beveger seg østover. Etterhvert som platene går fra hverandre utvides sprekken, noe som gjør at det ofte forekommer jordskjelv og vulkanutbrudd langs sprekken. Ved vulkanutbrudd stiger mantel opp, smeltes og skaper magma. Når magmaen kommer til overflaten størkner den og skaper ny havbunn litt etter litt. Den Midtatlantiske ryggen er skapt på denne måten. Island, Surtsey, Asorene og Tristan da Cunha er deler av fjellkjeden som når over havoverflaten.
Det kan føles litt absurd når man står der over riften ved «Midlina». En plakat forteller at du går i Gudenes fotspor. Og på høyre side kan man lese «Velkommen til Europa», mens det på venstre side står «Velkommen til Nord-Amerika». Man kan se beviser på at det ikke for så lenge siden hersket ild og kraftige geologiske krefter akkurat her. Riften mellom kontinentalplatene er bare en av Islands mange geologiske underverk.

X