Et landemerke sør for Oslo

Et landemerke sør for Oslo

Endelig januar! Geokalenderen for 2020 tar deg med til Kolsåstoppen.

Kolsåstoppens karakteristiske profil i Bærum sør for Oslo forteller om lag på lag med eldgamle lavastrømmer. En fottur opp til toppen gir, i tillegg til fin utsikt, også nærmere bekjentskap med flere typer sedimentære og vulkanske bergarter.

Oslofeltet kjennetegnes av sedimentære bergarter som skifre, siltsteiner, sandsteiner og kalksteiner avsatt gjennom kambrium, ordovicium, silur og karbon, samt magmatiske bergarter avsatt i perm. De siste opptrer som både dypbergarter (granitt, larvikitt, nordmarkitt) og dagbergarter (basalt, rombeporfyr).

Kolsåstoppen er et populært ekskursjonsmål for geologistudenter, og på Geologiens dag i september tilbyr Norsk Geologisk Forening hvert eneste år en familieekskursjon opp til Kolsåstoppen. Resten av året kan interesserte nyte godt av de mange plakatene langs ruten som forteller den geologiske historien.

X