Får likevel 2021-midler Strandflaten i Vega kommune utgjør en del av Trollfjell geopark. Foto: Inge Ove Tysnes

Får likevel 2021-midler

Etter forhandlinger i Stortinget er det nå klart at de norske geoparkene Magma, Trollfjell og Gea Norvegica får bevilget midler i statsbudsjettet for 2021.

Da Regjeringen 7. oktober la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021, ble det tilrådet at posten for støtte til de tre norske UNESCO geoparkene skulle avvikles. Se forslaget nederst i saken.

Det gjaldt henholdsvis Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma i Rogaland og Vest-Agder og Trollfjell i Trøndelag og Nordland.

Etter nye forhandlinger i Stortinget, har geoparkene nå klart å få videreført støtten som i 2021 blir på én million kroner til hver av parkene.

– Geoparker er områder som har en geologisk arv av unik internasjonal betydning. Geoparkene bruker denne arven til å reise oppmerksomhet rundt emner som naturkatastrofer, klimaendringer og bærekraftig bruk av naturressurser. Dette er det viktig å støtte opp om.

Det sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) i en pressemelding til Avisen Agder (betalingsmur).

Norge kan snart få en fjerde UNESCO geopark. I fjor høst åpnet den nasjonale geoparken Geopark Sunnhordland. Geoparken har som ambisjon å oppnå den gjeve UNESCO-statusen. Det innebærer at parken må oppfylle visse kriterier.

Kravene er blant annet at området har en geologisk arv som er av internasjonal betydning, vurdert av internasjonale eksperter. Geoparken må kunne ha en plan for å formidle sammenhengen mellom geologi og kultur- og naturarv.

Les mer om geoparkene her:

Gea Norvegica

Magma

Trollfjell

Geopark Sunnhordland

Fra forslaget til statsbudsjett 2021 7. oktober:

Post 80 Geoparker

Det foreslås at posten avvikles. NGU leder den nasjonale komiteen som gir anbefalinger til UNESCO om UNESCO Global Geopark. Det er derfor uheldig at NGU også tildeler støtte til drift av norske UNESCO Global Geoparks. For øvrig bør norske geoparker innrette seg slik at de er lønnsomme ut fra sin drift, og at eventuell støtte bør vurderes ut fra geologisk viktighet, kulturminne eller lignende i eksisterende generelle støtteordninger.

Kilde: Regjeringen

X