Folket har talt: Leka vant

Gjennom en landsomfattende avstemning har øya Leka i Nord-Trøndelag blitt kåret til Geologisk nasjonalmonument.

Leka er det eneste stedet her i landet hvor vi kan foreta en geologisk reise inn i Jordens indre, fra havbunnen og inn i mantelen. De helt spesielle gulbrune bergartene var lenge en gåte for forskerne. Men etter at teorien om platetektonikk ble lansert på 1960-tallet, ble det etter hvert forstått at det her finnes et komplett snitt gjennom havbunnsskorpen og ned i mantelen. På Leka finner vi også Moho, grensen mellom skorpe og mantel. Bare få andre steder i verden er det mulig å studere denne på nært hold.
– Lekas geologi er unik i Norge og Norden, fremholder professor emeritus Tore Prestvik ved NTNU der han står med én fot øverst i mantelen og én nederst i havbunnsskorpen.
Leka gikk seirende ut av kappestriden med ni andre finalister da kåringen foregikk på nettstedet UT.no (et samarbeid mellom NRK og Den Norske Turistforening) noen septemberdager tidligere i år. Over 17.000 stemmer ble avlagt, og det var et jevnt løp mellom flere av kandidatene. Men øya med de gule, brune og røde steinene, og den ytterst sparsomme vegetasjonen, trakk til slutt det lengste strået.
Kriteriene for å være med i konkurransen var at lokaliteten forteller en liten bit av landets geologiske historie, at denne historien kan videreformidles til allmennheten på en forståelig måte, og at stedet representerer et turmål som er lett tilgjengelig for folk flest.
Leka oppfyller disse kriteriene til fulle. Og da folket hadde avsagt sin dom, hadde juryen ingen problemer med å godta dette valget. Derfor har Norge nå et Geologisk nasjonalmonument.
– Dette er veldig morsomt både for Leka og Leka Steinsenter, sier Anne Britt Normann og Jostein Hiller som sammen driver butikken og har vært sterkt engasjert i konkurransen.
Vårt nye geologiske nasjonalmonument blir presentert i NRK Ut i naturen tirsdag 12. oktober.
Bilder kan fritt lastes ned her til bruk for pressen.
Les mer om Leka i artikkelen «En reise til Jordens indre» (GEO NR 6).

Kontakter

For ytterligere informasjon, kontakt:
Professor Emeritus Tore Prestvik, NTNU
482 76 079
tore.prestvik@ntnu.no
Assisterende avdelingsdirektør Tom Heldal, NGU
99091739/73904205
tom.heldal@ngu.no
Gunn Haukdal, generalsekretær i Norsk Geologisk Forening
73904468
gunn.haukdal@geologi.no
Halfdan Carstens, redaktør i GEO
90563595
halfdan@geo365.no

Newer Post
X