Formet av vann og isVøringsfossen er 180 meter høy. Fra utsiktspunktet ved Fossli (der dette bildet er tatt) er det 250 høydemeter ned til bunnen av Måbødalen. ©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Formet av vann og is

Det er september. Geokalenderen for 2018 viser hvordan vann og is former det norske landskapet.

Vøringsfossen og Måbødalen (sett mot vest) har blitt formet av vann og is gjennom istider og mellomistider. Senere har tyngdekraften satt sitt preg på dalen.

De skogbevokste steinurene på begge sider av dalbunnen har blitt dannet ved at stein etter stein, små og store, gjennom tusener av år har løsnet fra det oppsprukne fjellet. Minutt for minutt blir dalen bitte litt bredere.

Når neste istid inntreffer, vil de majestetiske urene bli feid vekk av mektige breer. Da vil oppknust stein gjøre nytte for seg som sandpapir på underlaget og slipe det glatt og fint. Slik det har skjedd mange ganger før.

Vøringsfossen ligger ved Nasjonal turistveg Hardangervidda.

Koordinater: 60°25’40.9″N, 07°15’11.8″E

SEPTEMBER MÅNED ER SPONSET AV FRANZEFOSS MINERALS

Den 18.-20. september arrangerer Norsk Bergidustri og Norsk Bergforening Høstmøte  i Bodø.

X