GEOKALENDER 2015

GEOKALENDER 2015

GEO-kalenderen for 2015 tar utgangspunkt i at Nordryggen er en ressurs – på mage slags vis. For menigmann er den en ressurs fordi den gir muligheter for friluftsliv, jakt, fiske og rekreasjon.

Geologene vil nok i tillegg være oppmerksomme på at vi i fjellkjeden finner mineralressurser som bidrar til næringsvirksomhet, at fjellene har vært kildeområde for mange av de bergartene som i dag ligger på kontinentalsokkelen, og at fjellene gir et vel av kunnskap om hvordan landet vårt ble til. Vårt mål med GEO-kalenderen for 2015 er derfor å presentere Nordryggen i et bredere perspektiv.

Nordryggstien – Med kunnskap i sekken

Vi er alle kjent med at Norge er beriket med en rekke «fjellheimer». Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane, Trollheimen, Saltfjellet Lofoten er gode eksempler på slike fjellheimer. De fremstår som enkeltområder, men de henger mer eller mindre sammen og utgjør til sammen en fjellkjede i ordets rette forstand.

De færreste av oss er imidlertid bevisst at landet har en gjennomgående fjellkjede. Men slik er det. Den strekker seg fra Agder og Rogaland i sør til Finnmark i nord. Til sammen blir det 1300 km. Det underlige er at den ikke har hatt et navn. Men i 2013 gjennomførte Norsk Geologisk Forening (NGF) en landsomfattende navnekonkurranse der vinnernavnet ble stemt frem på nettstedet UT.no.

Navnet ble Nordryggen. Det gir mening. «Førsteleddet – nord – viser både til at fjellkjeden ligger langt mot nord og at den peker i retning nordover. Sisteleddet – ryggen – forteller hva slags lokalitet det er snakk om. I stedsnavn er rygg brukt metaforisk om natur- eller terrengformasjon som minner om ryggen på et menneske eller dyr, ofte om langstrakte fjellformasjoner,» forklarer navneforsker Tor Erik Jenstad ved NTNU (GEO 06/2013). «Selv om det er nylaget, kunne det like gjerne vært et gammelt, tradisjonelt navn,» legger Jenstad til.

Flyttblokk Foto: Halfdan Carstens

Flyttblokk
Foto: Halfdan Carstens

Nordryggstien

Men for at navnet skal ha mening, må det tas i bruk. NGF har derfor, i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og GeoPublishing AS, lansert Nordryggstien. Nordryggstien går langs hele fjellkjeden, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, på etablerte stier og gjennom DNTs hyttenett.

Det spesielle med Nordryggstien er at den skal være en innfallsport for menigmann til kunnskap om fjellenes geologi. Langs stien vil prosjektet etablere en serie med «geofunn». Dette er lokaliteter – i og utenfor stien – som har spesielle, geologiske kvaliteter. Det kan være landformer som oppleves fra spesielle steder langs stien, fenomener som er typisk for fjellkjeden, kvartærgeologiske avsetninger eller rett og slett gode blotninger der vi kan bli bedre kjent med gitte bergarter. Mulighetene er mange og lærepotensialet er stort.

NGF tar sikte på at Nordryggstien med sine geofunn skal bli til gjennom en storstilt dugnad blant geologer og alle med interesse for geologi. Oppfordringen går til alle som har geologisk kunnskap om å legge inn sine geofunn på det nettstedet som blir opprettet i løpet av vinteren.

Med kunnskap i sekken

Hvert enkelt geofunn skal ha navn, geografiske koordinater, geologisk forklaring, bilde, beskrivelse av atkomst og eventuelle lenker til nettsteder med ytterligere informasjon. Systemet er allerede etablert gjennom nettstedet geofunn.no. I forbindelsen med Nordryggenstien vil det bli utviklet videre.

Den storslåtte visjonen er å kunne tilby fjellturistene noe mer enn det de er vant med. Fjellvandrerne vil bli tilbudt litt ekstra kunnskap i sekken.

 

Takk til sponsorer av Geokalenderen i 2015:

 

Magalaupet Foto: Halfdan Carstens

Magalaupet
Foto: Halfdan Carstens

X