Urdbøuri: Gigantisk skredUrdbøuri ligger i Arabygdi i Vinje kommune, Telemark, ved vestenden av den oppdemte innsjøen Totak. Ura strekker seg nedover den sørvendte fjellsiden, over dalen og delvis opp på motsatt side. Bildet er tatt midt inne i raset. Foto: Halfdan Carstens

Urdbøuri: Gigantisk skred

Det blir sagt at vi i vestenden av Totak finner Nord-Europas største steinur.

Det er nok en god overdrivelse ifølge Reginald Hermanns, lagleder for geofarer ved NGU, men ura er uansett svært imponerende der den sveiper tvers over dalen og blottlegger «innvollene» fordi den ikke er tildekket av skog.

Blokker store som hus stuper ned fra Nipanut og gjør terrenget svært vanskelig fremkommelig. I dag skjærer bilveien fra 1959 seg snorrett gjennom, men før den kom var det den én km lange Torsvegen som gjaldt.  Rauland historielag arrangerer turer langs denne og forteller gjerne sagnene som (selvfølgelig) er knyttet til ura.

Nøyaktig når skredet gikk vet man ikke, men geologene ved NGU har gjort dateringer som viser at fjellsiden skled ut kort tid etter at istiden tok slutt. I følge Hermanns stemmer dette også med de morfologiske observasjoner NGUs geologer har gjort i området.

I disse tider, hvor både skred og jordskjelv er diskusjonstema blant legfolk, lurer nok mange på om det kan gå flere alvorlige skred i den stupbratte fjellsiden. Reginald Hermanns beroliger oss med at fjellet ser stabilt ut. Han har vært med på å kartlegge små sprekker, men disse svakhetssonene vil i verste fall bare resultere i at enkelte blokker faller ut. Den erfarne skredgeologen, som også er ekspert innen neotektonikk og paleoseismologi, mener at et stort skred er usannsynlig.

Skredet går fra fjellsiden til høyre i bildet og et stykke opp på motsatt side av dalen. Foto: Google Earth

 

X