Hamningberg

Hamningberg er en utpost ytterst på Varangerhalvøya. Den eneste måten å komme dit på er å følge E75 fra Nesseby innerst i Varangerfjorden. Herfra er det omtrent tolv mil til Vardø, og nye drøyt fire mil langs en smal og svingete vei. Veistrekningen vil etter hvert også bli innlemmet i våre Nasjonale turistveger (http://www.nasjonaleturistveger.no).

Disse formasjonene dekker et avgrenset område, er tilgjengelig for almennheten og er så spesielle at de etter undertegnedes mening burde ha kommet inn på verdensarvlisten. Derfor burde de også være med som en del av «Vår geologiske nasjonalarv».
Det legges til at man MÅ besøke dette området for å få et innblikk i hvor spesielt og unikt det er.

X