Hamningberg

Hamningberg

Disse formasjonene dekker et avgrenset område, er tilgjengelig for almennheten og er så spesielle at de etter undertegnedes mening burde ha kommet inn på verdensarvlisten. Derfor burde de også være med som en del av «Vår geologiske nasjonalarv».
Det legges til at man MÅ besøke dette området for å få et innblikk i hvor spesielt og unikt det er.

X