Jomfruland nasjonalparkFoto: Halfdan Carstens

Jomfruland nasjonalpark

Mai 2021: Jomfruland er en del av Raet, den store endemorenen som ble avsatt gjennom en kuldeperiode mot slutten av siste istid.

Bildet over: En uendelighet av stein. Det er rullesteinene som dominerer yttersiden av Jomfruland. På et par steder dukker likevel grunnfjellet opp og kikker utover Skagerrak.

Ute i havgapet, en kort båttur utenfor Kragerø i Telemark, ligger den sagnomsuste øya Jomfruland.

Med de to fyrtårnene er den langstrakte tarmen et velkjent landemerke for sjøfarende. Fra luften er den også lett å få øye på.

Det vi ser er en bueformet bølgebryter som beskytter skjærgården innenfor mot stormene i Skagerrak. På Jomfruland har matjorden lagt grunnlaget for bosetning gjennom uminnelige tider.

Det er det geologiske naturgrunnlaget som har lagt til rette for dette og gjør Jomfruland så spesiell.

Jomfruland er en del av Raet. Raet er den store endemorenen som ble avsatt i den drøyt tusen år lange kuldeperiode mot slutten av siste istid. Mens den store innlandsisen fra siste istid var i ferd med å smelte bort, ble det brått kaldere.

Tiden for mellom 12.800 og 11.700 år siden har fått navnet yngre dryas. Isen rykket da fram på nytt og ble lenge stående og stange der Jomfruland nå ligger.

Breen sto på havets bunn, og breelver som rant ut foran breen la igjen store mengder stein, grus, sand og leire.


Lundin Energy Norway sponsor mai måned og bidrar til spredning av geologisk kunnskap.

X