Jostedalsbreen

Jostedalsbreen er Norges største isbre, og rundt hele det mektige isplatåer finner vi avsetninger og former som forteller om hvordan breene former landskapet.

Vår Geologiske Nasjonalarv

Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastland. Den er også omgitt av flere platåbreer som tidligere var forbundet med selve hovedbreen. Flere isolerte fjelltopper stikker opp over breflaten, men mange av dem har tidligere vært dekket av breen. Jostedalsbreen er ikke en rest fra siste istid, men smeltet helt bort i den varme klimaperioden fra 6-7 tusen år tilbake. Den eldste isen i Jostedalsbreen er derfor neppe mer enn 1-2 tusen år gammel. Den tykkeste delen er i dag 500-600 meter tykk. Tallrike brearmer grener seg ut fra hovedbreen til begge sider av vannskillet.
Breene og smeltevannet har satt spor etter seg i terrenget rundt breen. Dels har breen og vannet gravd dype daler og gjel, dels har breen lagt igjen morener og breelvavsetninger på sin vei. Området er spesielt med de store kontrastene over korte avstander fra jorder og frodige stølsdaler til karrige fjell og breområder.
Breer er en god indikator på klimaendringer. Under kuldeperioden på 1700-talelt, kjent som den lille istid, vokste breen og flere av utløperne rykket fram. Spor av dette finner vi flere steder, eksempelvis foran Nigardsbreen.
Jostedalsbreen nasjonalpark på i alt 1310 km2 ble opprettet 1991. Den omfatter også en rekke selvstendige breer, særlig i vest.
Lenker
http://www.jostedalsbreen.info/
http://www.jostedalsbre.no
http://www.jostedal.no/
http://www.bre.museum.no/
http://www.briksdalsbre.no

Fenomen/Attraksjon

Isbre og isbreavsetninger

Stedsangivelse, Kommune(r), fylke

Luster, Sogndal, Jølster og Stryn kommuner, Sogn og Fjordane fylke

Adkomst/turbeskrivelse

Jostedalsbreen er lett tilgjengelig både fra øst og vest. Kommer du fra øst eller nord passerer du mest sannsynlig Jostedalsbreen Nasjonalparksenter som ligger i Oppstryn, og kommer du fra sør møter du Norsk Bremuseum Bresenteret i Fjærland. Dette er begge fine steder å bli kjent med natur og kultur på og rundt breen. I tillegg ligger Breheimsenteret i Jostedalen rett utenfor Nigardsbreen. I Briksdalen og flere andre daler finner du naturstier med opplysninger om geologi, øvrig natur og kultur. Ved senteret i Oppstryn finner du også en steinpark som viser hvilke bergarter området og landet for øvrig er bygd opp av.

 

Newer Post
Older Post
X