Kolsåstoppen

En lett tur til Kolsåstoppen fører deg gjennom flere hundre millioner år av vårt lands geologiske historie, og når du er på toppen får du en utsikt som forteller enda mer om hvordan landet vårt er blitt til.

Vår Geologiske Nasjonalarv

Oppstigningen foregår gjennom en vesentlig del av vårt lands geologiske historie. Mange typer geologi blir derfor på veien, fra fossilførende kambro-silur nede ved veien, gjennom karbon og perm med sedimenter og vulkanske bergarter. Skilt med forklaring er allerede satt opp. Lokaliteten er også godt beskrevet i «Geologisk fører for Oslo-trakten».
Fra toppen kan man se og forklare Oslofeltets geologiske historie. Grunnfjellet med peneplanet i Akershus/Østfold sees tydelig, og foran er den store Oslofjord-forkastningen langs Nesoddlandet tydelig markert med halvgrabenen og trappeforkastninger i vest. Øyene i Oslofjorden indikerer rifting og tilting med horster og graben. Isens eroderende virkning er vel illustrert ved at motstandsdyktige bergarter rager opp i terrenget mens de bløtere sedimentene er slitt ned.
Dette er en parallell til Nordsjøens geologi.
Lokaliteten er lett tilgjengelig og det bor mange mennesker i rimelig nærhet (ca 2 millioner med under to timers reisetid) som kan ha glede av lokaliteten. Den er gratis å bestige.
Nettresurser:
Urbant turmål med geologisk innhold; GEO 04, 2010
Ekskursjon til Kolsås
Geologisk tur til Kolsåstoppen
Kveldstur til Kolsåstoppen

Fenomen/Attraksjon

Sedimentære og magmatiske bergarter (lava).

Stedsangivelse, Kommune(r), fylke

Kolsås, Bærum, Akershus

Adkomst/turbeskrivelse

Kolsåstoppen ligger slik til at den lett kan nås med offentlige transportmidler. Det er også parkeringsplasser under toppen.

Pedagogisk verdi

Det er lett å kjenne igjen avsetningsbergarter med bl.a. kalkstein ved foten av fjellet, og lengre opp ser vi hvordan vulkaner har lagt lava oppå disse. Utsikten fra toppen gir også forståelse for den geologiske utviklingen.

 

Newer Post
Older Post
X