Kvamshesten

Kvamshesten er et ruvende landsmerke som representerer noen av de mest dramatiske tektoniske prosessene i Norges geologiske historie. Tematisk danner disse prosessene en lenke mellom den kaledonske fjellkjeden og den norske kontinentalmarginen.

Fenomen/Attraksjon

Tektoniske prosesser

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Sogn og Fjordane, Førde, Bygstad

Adkomst

Fra Bygstad (DNT-sti). Fra Bringeland og fra Nordsiden av fjellområdet.

Lang begrunnelse

Kvamshesten er et ruvende landemerke som omgis av et fjellområde bestående av devonske sandsteiner og konglomerater. Disse bergartene ble avsatt under kollapsen av den kaledonske fjellkjeden i Norge, en prosess som også var ansvarlig for å heve eklogittene vi finner på vestlandet fra roten av fjellkjeden til grunnere dyp.
Resultatet av dette er sidestillingen av de Devonske sandsteinene, avsatt på overflaten, med eklogitter dannet på opp til mer enn 100 kilometers dyp over en forkastningssone som er kjent som Nordfjord-Sogn detachment. Denne kan sees som en skarp linje i terrenget på det vedlagt bildet. 40 kilometer kontinental skorpe har blitt kuttet ut over denne linjen, som er en av de mest markante tektoniske grensene i norsk geologi.

711x188_ID193_2

Bildet viser ikke selve Kvamshesten men områdene rundt.

 

X