Kvitskriuprestin

Kvitskriuprestin er et naturfenomen av jord- og steinsøyler som ikke finnes i mange steder i Nord-Europa.

Fenomen/Attraksjon

Jordpyramider

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Oppland, Sel

Adkomst

Mellom Otta og Sel tar man veien opp til Mysuseter. Etter noen få kilometer kan man parkere bil ved bommen og gå innover Uldalen eller man kan kjøre (bomvei).

Lang begrunnelse

Jordpyramider oppstår når den hvite morenematerialen blir erodert (regn). Morene må inneholde mye av leire sammen med steinblokker i en bratt dalside og det må være ganske lite nedbør for å utvikle jordpiramider.
Lokalt heter det Kvitskriuprestein, men det finnes Kvitskriuprestin naturminne som er vernet fra 1977. Det offisielle navnet er Kvitskriuprestan, likevel Kvitskriuprestane, Kvitskriuprestene og Kvitskriuprestin/ Kvitskriuprestinn er også brukt.
711x690_ID80_2

X