Leka

Landskapet på Leka skiller seg kraftig fra sine omgivelser, med sin karakteristiske farge og sine terrengformasjoner. Det kan virke som kulisser i en gammel westernfilm.

Vår Geologiske Nasjonalarv

Berggrunnen på nordvestsiden av Leka er farget i nyanser av gult og rustrødt. Årsaken er den spesielle sammensetningen av bergartene. De består for en stor del av mineralet olivin. Det er ikke så vanlig oppe i jordskorpa, men lenger ned mot jordas indre, kjent som mantelen, er det et av hovedbestanddelene. Undersøkelser har også vist at de vestlige delene av Leka har blitt presset opp til overflaten under fjellkjedefoldingen. Med andre ord har mantelen blitt blottlagt i dagen. Når de olivinrike bergartene kommer i kontakt med luft og vann skjer en kjemisk reaksjon og det dattes et tynt lag på overflata med den karakteristiske fargen. I perioden etter at de ble brakt til overflaten, har vær og vind gjort at bergartene har forvitret og fått den karakteristiske fargen. Forvitringen skaper også spesielle formasjoner, som det kjente fjellet Lekamøya er et eksempel på. Siden olivin ikke innholder viktige plantenæringsstoffer som kalium, kalsium go fosfor, er det svært få planter som kan vokse på denne bergarten. Dette er også med på å prege landskapet.

Fenomen/Attraksjon

Ofiolittkompleks

Stedsangivelse, Kommune(r), fylke

Øya Leka kommune, Nord-Trøndelag

Adkomst/turbeskrivelse

For å komme til Leka må man ta ferje fra Gutvik, eller ta hurtigbåt fra Rørvik eller Namsos. Leka ligger 75 kilometer fra Rørvik og 90 km fra Brønnøysund.
En anbefalt tur for å gå på tvers gjennom den gamle havbunnen kan starte på Skråa i vest og gå til Skei i øst. Underveis er det også satt opp informasjonsplakater om de geologiske attraksjonene langs veien.

Pedagogisk verdi

De karakteristiske fargene gjør at det er lett å forstå at geologen her er spesiell. Hundre meter brede rygger av dunitt med skarp gul forvitringsfarge veksler med rødlige og grønne peridotittlag, Det er uvanlig, selv i global målestokk, å se de dypeste delen av havbunnskorpen så godt eksponert som på Leka.

Older Post
X