Magmablandinger i FinsegranittenGabbro med granitt-«blobber», som igjen inneholder «blobber» av gabbro. Legg også merke til flotte skurinsstriper fra den lille istid. Foto: Lars Eivind Augland

Magmablandinger i Finsegranitten

Når magma størkner i dypet, dannes forskjellige typer bergarter som granitt og gabbro, avhengig av magmaets kjemiske sammensetning. Ukens geofunn.

Older Post
X