Magmablandinger i FinsegranittenGabbro med granitt-«blobber», som igjen inneholder «blobber» av gabbro. Legg også merke til flotte skurinsstriper fra den lille istid. Foto: Lars Eivind Augland

Magmablandinger i Finsegranitten

X