Med natur- og kulturhistorien i sekken

Med natur- og kulturhistorien i sekken

To av NGUs mest erfarne geologer har popularisert den geologiske utviklingen og hva geologien har betydd for menneskene i Trøndelags Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Førsteinntrykket gir terningkast med høy tallverdi. Enkelt og delikat sideoppsett, og usedvanlig godt illustrert med kart, skisser og ikke minst bilder. Da er det selvsagt fristende å sette seg i godstolen og bli klokere på hvorfor geologien legger til rette for hvordan nordmenn opp gjennom historien har utnyttet naturens ressurser og tilpasset levesettet etter dem. Samt hvordan landskapet har blitt til gjennom millioner av år.

Boka tar for seg ett spesielt område, men den er likevel allmenngyldig fordi denne nasjonalparken i Trøndelag slett ikke er unik når det gjelder den geologiske historien. Mye er allmenngyldig. Flere geologiske prinsipper blir godt forklart og illustrert. Det samme gelder kulturhistorien, selv om den usedvanlig spennende kvernsteinshistorien er helt spesiell.

To av NGUs mest erfarne geologer har valgt å popularisere den geologiske utviklingen og hva geologien har betydd for menneskene i Trøndelags Skarvan og Roltdalen nasjonalpark øst for Trondheim. Ambisjonen er rett og slett å gi leserne «en ny dimensjon til naturopplevelsen». Det vil de oppnå gjennom å se kvartærgeologien og berggrunnsgeologien i sammenheng med det turvandrere kan oppleve av både biologi, kultur og historie, og ikke minst – mer spesifikt – se hvordan menneskene har utnyttet de geologiske ressursene, der jern, kvernstein og kobber er stikkord.

Bokas første del, «Den lange stien», må vi kalle et tappert forsøk på å beskrive den geologiske historien. Det blir fort oppramsing, men flust med kart, skisser og bilder hjelper godt. Forfatterne kunne nok likevel med fordel brukt litt mer tid på formuleringene.

Bokas andre del, kalt «Geologien og mennesket», er mer velskrevet enn første del. Det er her vi lærer om hvordan de geologiske ressursene har blitt tatt i bruk opp gjennom historien, og hvordan noen mennesker har latt seg drive av rikdommene inne i fjellet.

I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark fører alle veier til TTs Schulzhytta. Den ligger omtrent midt i parken, og bokas tredje del omhandler «Turstiene» som går fra randområdene og inn til denne. Da forvandler boka seg også til en håndbok som er fin å ha i sekken, og som kan gjøre turen ganske mye lengre hvis den blir flittig brukt som guide til alle severdighetene. Selve turbeskrivelsene blir fort noe kjedelig oppramsing, og også mye repetisjon fra tidligere. Styrken ligger i faktaboksene om de forskjellige severdighetene med opphav i områdets geologiske ressurser som turistene blir gjort oppmerksom på. Bakgrunnsinformasjonen ligger i de foregående kapitlene.

På stein og sti har sin største verdi ved at den forteller hvordan nordmenn gjennom flere tusen år har utnyttet de geologiske ressursene. Dette temaet er etter undertegnedes oppfatning underkommunisert i annen litteratur.

Ellers er det interessant å reflektere over hvor mye det er å oppleve av både natur- og kulturverdier i et lite «bortgjemt» fjellområde der kalde vintre gjorde livet surt for alle dem som ønsket å høste av naturen. Bokas forfattere gjør oss en stor tjeneste ved å fortelle historien om både geologien og menneskene.

Jeg trodde jeg hadde vært i Roltdalen og Skarvan nasjonalpark. Nå skjønner jeg at det har jeg egentlig ikke. Det er så uendelig mye mer å oppdage. Med kunnskap i sekken (i form av denne boka) planlegger jeg nå en ny oppdagelsesreise inn i et rikt natur- og kulturlandskap.

HALFDAN CARSTENS

PS Alle nasjonalparkene burde tilby en bok som denne. Miljødirektoratet (i samarbeid med NGU) er i posisjon til å konstruere et storstilt prosjekt.

På stein og sti

Geologi, landskap og bergverkshistorie

i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Tor Grenne og Harald Sveian

NGU, 2019

X