Nordryggen – en presisering

I den nye læreboka Steinfag (Byggenæringens forlag, 2014) gjør forfatterne en feil som det er nødvendig å rette opp.

De skriver helt korrekt at Den kaledonske fjellkjeden oppstod da kontinentene Laurentia og Baltika kolliderte i overgangen silur-devon, for ca. 400 millioner år siden. Det er imidlertid en misforståelse at den gjennom en avstemning på nettstedet UT.no har fått et nytt navn – Nordryggen.

Nordryggen er nå navnet på den fjellkjeden som i dag strekker seg gjennom landet vårt. Det var dette avstemningen på UT.no dreide seg om. Derfor kan nå alle geografiske kart oppdateres med dette navnet.

Den kaledonske fjellkjeden er for lengst slitt ned, og erosjonsproduktene finner vi blant annet som sedimentære bergarter på norsk sokkel. Dagens fjellkjede – Nordryggen – er et resultat av hevning i tertiær og kvartær. Bergartene fra Den kaledonske fjellkjeden danner grunnstammen i den nye fjellkjeden.

Bakgrunnen for avstemningen på UT.no var at vi har manglet et navn på den morderne fjellkjeden. Nå har vi det, takket være et initiativ fra Norsk Geologisk Forening, og det er gledelig at boka Steinfag har tatt navnet i bruk.

PS Praktboka Geologica fra 2008 har et kart over verdens fjellkjeder. Fjellkjeden gjennom Norge glimrer imidlertid med sitt fravær, sannsynligvis fordi den manglet et navn da boka ble trykket. Dette kan rettes opp i neste opplag.

På tur gjennom Nordryggen. Hardangerjøkulen i bakgrunnen. Foto: Halfdan Carstens

På tur gjennom Nordryggen. Hardangerjøkulen i bakgrunnen.
Foto: Halfdan Carstens

X