Nordryggstien – 1700 km med geologiske opplevelser

Nordryggstien – 1700 km med geologiske opplevelser

Det eksisterende nettverket av stier og turisthytter skal nå knyttes sammen med geologisk kunnskap om fjellkjeden. Målsettingen er at alle geologer som har lyst skal bidra til et oppslagsverk om fjellene, slik at kunnskapen blir tilgjengelig for allmennheten.

1700 km med stein og fjell. Flate vidder. Spisse tinder. Dype daler. Høye topper. Vi snakker om Europas lengste fjellkjede.

Skyvedekker og foldninger. Gneis og granitt. Morener og flyttblokker. Avskalling og karst. Et geologisk mangfold.

 

Et varemerke – og et oppslagsverk

Norge har fjell og fjellheimer i en lang, lang rekke fra sør til nord. Enda bedre: Vi har en fjellkjede. Alpene og Pyreneene har høyere fjell. Men Nordryggen er lengst. Vi kan si at den begynner i Agder og Rogaland, driver nordover gjennom Hordaland, Telemark, Sogn og Fjordane, Oppland, Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene, Nordland, Troms for så å forsvinne i Finnmark. Den er så visst et stykke Norge.

Fjellheimene og fjellkjeden er, sammen med fjordlandskapet, et varemerke for Norge. Dette er turistattraksjoner som skaper liv i fjellet. Men de duger til langt mer enn fotturer, skiturer, jakt, fiske, klatring, vindsurfing og andre moderne aktiviteter. Fjellkjeden – Nordryggen – er også et geologisk oppslagsverk. Skal vi forstå norsk geologi, på land og på sokkelen, må vi også forstå fjellkjeden.

Nordryggstien skal bygges stein på stein. Målsettingen er at interesserte og engasjerte geologer skal bidra med egen kunnskap og egne bilder og foreslå lokaliteter innenfor fjellkjeden som kan gi ny kunnskap til den interesserte allmennhet. Foto: Halfdan Carstens

Nordryggstien skal bygges stein på stein. Målsettingen er at interesserte og engasjerte geologer skal bidra med egen kunnskap og egne bilder og foreslå lokaliteter innenfor fjellkjeden som kan gi ny kunnskap til den interesserte allmennhet.
Foto: Halfdan Carstens

 

Med kunnskap i sekken

Nå vil Norsk Geologisk Forening og Den Norske Turistforening, i et unikt samarbeid, lage en opplevelsessti gjennom Nordryggen. Meningen er å frembringe en sammenhengende trase, vel og merke basert på eksisterende stier, som trekker frem geologiske attraksjoner som kan forstås av menigmann. Den skal gå fra sør til nord gjennom de fleste av fjellheimene våre. Her vil DNTs hytter være fastpunkter og gi overnattingsmuligheter.

Hensikten er å øke opplevelsesverdien ved å knytte kunnskap til stein, fjell og landformer. Ved å hjelpe menigmann med å observere under turen, tror vi at utbyttet kan økes. Mottoet er at «kunnskap gir glede». Ryggsekken skal være tyngre etter turen enn før turen.  Den skal være fylt opp med ny viten om natur og geologi.

 

Hvor og hvordan

Det er to utfordringer som må adresseres.

 

For det første må det tas en beslutning om hvor stien skal gå.

Den må starte et sted, den må ende et annet sted, og den må sno seg gjennom fjellkjeden. Gjennom samarbeidet med DNT er det allerede avtalt at stien skal bestå av dagsmarsjer mellom hyttene på det eksisterende rutenettet. 

Men stien må også gå gjennom, eller i nærheten av, geologiske lokaliteter hvor det kan formidles kunnskap til alminnelige turister uten forhåndskunnskaper i geologi. Dette kan f.eks. være spektakulære fjellformasjoner, godt synlige morener, fine eksemplarer av fyllitt eller flott utsikt til et skyvedekke. Vi tror det er mange flotte eksempler på norsk geologi som kan kombineres med dagsmarsjer mellom hyttene. Fjellvandrerne må bare gjøres oppmerksom på dem.

 

For det andre må geologene bidra til at geologiske attraksjoner blir gjort tilgjengelige med enkle beskrivelser og gode forklaringer. Dette kan bli en flott dugnad blant profesjonelle geologer med kunnskap om fjellene, men hvor vi også ser for oss at amatørgeologene bidrar.

Noen fenomener er generelle og gjelder det meste av fjellkjeden, mens andre kan være spesielle for én fjellheim. De generelle er spesielt viktige. Da kan fjellvandreren ta med seg kunnskap fra et til et annet område. Men de spesielle kan være svært betydningsfulle for dem som holder seg til én fjellheim, kanskje fordi de har hytte der.

 

Stien blir til

Vi inviterer derfor geologer og andre med interesse for geologi til å foreslå fenomener knyttet til lokaliteter med god læringsverdi. Vi ber om stedsnavn, stedsangivelse (helst koordinater), en kort beskrivelse og en enkel forklaring, gjerne med referanse til et kapittel, avsnitt, faktaboks eller bilde i Landet blir til (NGF 2006, NGF 2012). Har du et foto er det flott. Referanser til Google Earth er også nyttig. Mange geologiske fenomener kan sees her.

Stien skal bygges stein på stein. Og vi håper alle geologer med kunnskap om fjellet kan bidra til at vi får et oppslagsverk om fjellkjeden midt inne i fjellheimene. I første omgang skal dette være tilgjengelig på din egen pc, mobiltelefoner og nettbrett.

Denne stien skal bli til mens vi legger kunnskap til rette for allmenheten.

711_Nordryggstien med rute

Nordryggen er fjellkjeden som går gjennom hele Norge og nordlige deler av Sverige. Nå vil NGF og DNT sammen skape Nordryggstien som et tilbud til menigmann der geologisk kunnskap står i sentrum.

X