Norges nasjonalbergart

Nå kan du selv være med og bestemme hvilken bergart som skal bli Norges nasjonalbergart. Gjennom www.geoportalen.no kan du først foreslå og deretter stemme frem din favoritt.

Fra før av har vi et nasjonalmineral. Nå er det på tide at vi får en nasjonalbergart. Derfor inviterer Norsk Geologisk Forening i samarbeid med GeoPublishing AS alle norske steininteresserte til å være med i kåringen av en norsk nasjonalbergart. Resultatet vil bli offentliggjort i forbindelse med NGUs 150.årsjubileum i februar neste år.

Hensikten er å skape oppmerksomhet omkring geofaget generelt og omkring norsk «gråstein» spesielt. Ved å aktivisere det norske folk, og i sær norsk ungdom, tror vi det er lettere å skape interesse rundt geofagene og hva vi faktisk bruker norske bergarter til. Ved at konkurransen går over tid, og ved at vi også aktiviserer alle steininteresserte, vil den være et tiltak som kan trekkes inn i klasserommene, på studiestedene og på arbeidsplassene.

Ved å forankre prosessen rundt kåringen av vår nasjonalbergart i Norsk Geologisk Forening ønsker vi også at foreningen blir mer synlig – både i og utenfor det norske geomiljøet.

Kåringen av Norges nasjonalbergart vil derfor bli en viktig aktivitet på Geologiens Dag 15. september.

Absolutt alle kan delta i kåringen ved først å sende inn forslag til kandidater, og deretter være med i den rådgivende avstemningen. Det eneste du trenger er interesse og tilgang til Internett. Hvis du ønsker hjelp til å finne den rette bergarten, ligger det en rekke eksempler på norske bergarter påwww.geoportalen.no/bergarter.

Hvordan velger vi en nasjonalbergart?

Alle som er interessert i geologi og norsk stein inviteres til å delta i kåringen av Norges nasjonalbergart. Du kan sende inn ditt forslag ved å gå tilwww.geoportalen.no/nasjonalbergart eller til www.geologi.no og klikke deg videre. Her finner du et skjema hvor du kan skrive forslaget og din egen begrunnelse for hvorfor nettopp denne bergarten bør være vår nasjonalbergart.

Alle forslagene må være sendt inn innen fredag 28. oktober. De vil deretter bli offentliggjort på www.geoportalen.no og gjennom GEO (nr 7, 12. november).

Juryen vil deretter legge til rette for en avstemning hvor alle som har lyst til å si sin mening kan gjøre det. Avstemningen vil du kunne følge kontinuerlig påwww.geoportalen.no. Juryen vil ta meningsmålingen med i betraktning når den gjør sitt valg, men den vil ikke være bundet av resultatet.

De som har sendt inn forslag på den bergarten som til slutt blir valgt som Norges nasjonalbergart vil være med i trekningen om fem flotte eksemplarer av vår nye nasjonalbergart montert på en plakett. Hver enkelt deltaker kan kun sende inn tre forslag hver.

Bergart

En bergart tilsvarer som regel det vi i dagligtale kaller stein. En bergart er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under overflaten. Det skilles mellom tre hovedgrupper av bergarter ut fra hvordan de har blitt dannet: magmatiske bergarter (størkningsbergarter), metamorfe bergarter (omdannede bergarter) og sedimentære bergarter (avsetningsbergarter). Se www.geoportalen.no/bergarter for mer informasjon om bergarter. På undervisningsmodulen som Universitetet i Bergen har laget finner du en fin oversikt over de fleste bergartene som finnes i Norge. Læringsmodulen fra Universitetet i Tromsø viser gjennom animasjoner hvordan bergartene dannes.

Kriterier

Det er i utgangspunktet ikke satt noen kriterier for hva som kreves av vår nasjonalbergart. De som ønsker å nominere en bergart må selv begrunne hvorfor de kommer med forslaget sitt. Noen vil kanskje mene det er rimelig at en bergart som er svært vanlig å finne over det meste av landet (for eksempel gneis) blir valgt. Andre kan igjen foreslå en bergart som er karakteristisk for den norske bergrunnen og for den geologiske utviklingen av landet, og som vi omtrent bare finner i vårt eget land (for eksempel koronitt). Andre muligheter er at vi kårer en bergart som har hatt stor kulturell eller økonomisk betydning opp gjennom historien (for eksempel kleberstein eller larvikitt).

X