Raet i Østfold

Raet er et viktig geologisk landemerke i Østfold, og har stor betydning både som landskapsform i seg selv og ved oppdemming av vann, f.eks. Vannsjø, og som her Tunevannet.

Fenomen/Attraksjon

Ra

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Østfold, Sarpsborg, utenfor Tuneveien

Adkomst

Direkte fra kjørevei (Tuneveien FV118)

Lang begrunnelse

Raet har vært viktig som den første farbare ferdselsåren fra øst til vest når landet tørket opp etter siste istid. Denne ferdselsåren er stadig i bruk, bl.a. ny og gammel E6 følger den i lange partier. Den angitte lokaliteten er bare et eksempel på et sted hvor raet kan observeres til fots.

Newer Post
Older Post
X