Reisadalen

Flotte fosser og canyon som skjærer seg gjennom bergarter fra flere geologiske epoker.

Fenomen/Attraksjon

Canyon

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Troms, Nordreisa, Reisadalen

Adkomst

Fly til Nordreisa eller Tromsø, kjøre til Storslett og leie elvebåt med guide (fra Storslett eller langs vegen oppover Reisadalen)

Lang begrunnelse

En av de Troms fylkes største naturperlene – et fint naturområde med spennende planteliv, dyreliv og geologi. Landskapet er preget av trange daler og kløfter, mektige fosser og elvegjel.
Fossen Mollis er, med sitt fall på 269 meter, særlig imponerende og mest kjent av fossene.
Imofossen noen kilometer ovenfor Nedrefoss fører to elver som møtes i et trangt gjel med en stor mengde jettegrytter. En av disse er mer enn 10 meter dyp, og ved gjelet går det også en granittbue, enestående i Norge.
Reisadalen kan minne om Altadalen, og er et virkelig storslått naturområde.
I øvre del av Reisadalen ligger Reisa nasjonalpark.
711x474_ID114_2

X