Sandvassjuvet i Ryfylke

Sandvassjuvet er en meget spesiell geologisk formasjon. Juvet er dannet i siste istid ved at en isoppdemmet innsjø har brutt demningen slik at store mengder vann har rent ut. I løpet av kort tid, neppe mer enn ett døgn, har vannmassene skåret seg ned i fjellet og laget juvet.

Sandvassjuvet er skåret med loddrette fjellsider og i en rett linje. Dette er det samme fenomenet som skapte det berømte Jutulhogget i Alvdalen og Renadalen kommuner. Det er ikke mange slike juv i Norge, i Rondane finnes nok ett juv som heter Jutulhogget, dette er ikke mer enn 100 meter langt.
Sandvassjuvet er ca. 700 meter langt, ca. 10 meter på det smaleste, og vel 40 meter på det bredeste, dybden går fra ca. 10 meter i starten til ca. 60-80 meter i enden av juvet. Dette er et imponerende juv, og så langt jeg vet finnes ikke make til dette juvet i Rogaland, på landsbasis finnes antagelig også få slike juv. Langs kantene kan vi se ned i juvet, enkelte steder øverst i juvet kan vi gå ned i selve juvet. Vannet fra Sandvassosen renner gjennom juvet. Elven renner først i slak helning med myrer på begge sider, så renner elven ut i en foss som danner starten på juvet. Elven som renner gjennom juvet er synlig i den øvre delen av juvet og gir liv til vegetasjon på de bratte sidene. Den er også med på å gi juvet visuelt liv. Fylkesmannens (Rogaland) miljøvernavdeling har kartlagt vegetasjon i juvet, det er 377 ulike arter, hvorav 21 er sjeldne. En av disse regnes som svært sjelden.
Den siste halvdelen av juvet er dekket av en steinrøys, men ved utløpet av juvet kommer elven fram i dagen igjen og renner videre mot Beinskjervatnet og Urdavatnet. Fra denne siden viser juvet seg med sine mektige, mørke og loddrette fjellsider. Sandvatnet, elveosen og elven som renner ned i juvet er en umistelig del av dette synsinntrykket.
Lyse Produksjon har planer om å demme opp elven ved elveosen eller lenger ned i juvet, dette vil ødelegge dette vakre juvet, det er derfor viktig å få nasjonal oppmerksomhet på denne naturperlen. Den er del av forslag fra Rogaland Naturvern til nasjonalpark i dette området. Denne planen er under behandling i Miljøverndepartementet.

 

X