Sju km med geologiRingerikssandstein fra silur er attraksjonen ved Post 1. De permiske lavabergartene som senere la seg over sandsteinen var så varme at den ble omdannet til kvartsitt. Skråstillingen av lagene skyldes Den kaledonske fjellkjedefoldningen. Foto: Halfdan Carstens

Sju km med geologi

En nyskiltet tursti i Bærum utenfor Oslo lokker med 22 lokaliteter som forteller om kultur, industrihistorie og geologi.

Ildsjelene har uvurderlig betydning for popularisering av lokal geologi. Der professorene ikke strekker til, dukker amatørene opp og tilrettelegger for allmennheten.
Nå har entusiaster i Berger og Rykkin Vel skiltet 22 lokaliteter i en geosti rundt Eineåsen ovenfor Rykkinn. Den 16. juni ble stien åpnet.
Den sju km lange vandringen (med en rekke sidesprang) inkluderer kultur, industrihistorie (gruvedrift) og eksempler fra Oslofeltets mangfoldige geologiske utvikling: i dette tilfellet sandstein fra silur, vulkanske bergarter fra perm, samt morene og strandlinje fra kvartær.
Flere stopp gir smakebiter av Bærums gamle gruvehistorie og ørlite innsikt i gamle drivemåter.
Geostien viser derfor ikke bare «geologi for geologiens skyld». Den forteller at de geologiske ressursene har hatt betydning for næringslivet opp gjennom århundrene. Ressursene har ført til arbeidsplasser, og langs stien blir vi ledet mot restene etter flere små gruver som drev på jernmalm.

Ved starten av stien finner du dette kartet. Og med en QR-leser kan det lastes ned til telefonen. Det gjelder også det geologiske kartet som står ved siden av.

Dessverre er ikke lokalitetene gode eksponenter for den geologien de representerer. Den mest spektakulære lokaliteten er etter vår mening utsikten fra Solfjellstua der vi ser ut over det tidlig-paleozoiske landskapet (sandsteiner fra silur) som i dag er kultivert med jordbruk, boliger og industri, mens vi i øst ser Kolsåstoppens harde lavaer rage over de lettere eroderbare sedimentære bergartene.
Grensen mellom den første basalten (B1) og den første rombeporfyren (Rp 1) kommer som en god nr. 2.
Hver enkelt stopp på geostien har en egen plakat med tekst og bilder. Mange har også QR-koder slik at vi raskt kan finne utfyllende informasjon.
Slik sett står denne stien frem som et eksempel på hvordan det kan og bør gjøres. Men – på like linje med andre amatørformidlere – det hadde vært lurt å sjekke ut teksten slik at språkfeil (og endog logiske feil) hadde vært unngått.
Tilretteleggerne har fått hjelp med den geologiske informasjonen av nå avdøde Ingolf Rui.
Berger og Rykkin Vel skal ha en stor takk for det arbeidet som er nedlagt med denne geostien. Det står som et eksempel til etterfølgelse. Etter hvert har det også tilflytt oss at cand.real (med hovedfag i geologi) Dag Huseby «har lagt ned et betydelig antall timer i å lage beskrivelsene av de enkelte postene».

 Stien i Eineåsen er en utvidelse av tur nr. 16 i boka Oslo-traktenes geologi – med 25 turbeskrivelser fra 1996 (hovedforfatter Johannes A. Dons).

 

X