Solvågtind og Junkerdalsura

Stedet har dramatisk kontrastfylte og lett gjenkjennelige landskapsformer. Stedet viser forskjellige geologiske fenomener. Spesielt interessant er det at det er synlig geologisk aktivitet i området også i dag. Området har en interessant flora som til dels kan forklares av geologiske særtrekk med området.

Fenomen/Attraksjon

Fjell/Landskapsformer

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Nordland, Saltdal, Junkerdalen

Adkomst

Godt synlig fra Nordlandsbanen, E6 og RV 77 gjennom Junkerdalen. Nedre del av Junkerdalsura er tilgjengelig for bevegelseshemmede fra Nordland Nasjonalparksenter. Ca 4 timer å gå på merket sti fra Storjord til Solvågtind. Overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet på Skogvoktergården, Storjord hotel, Polar camping, Saltdal turistsenter og DNTs Storjordstua.

Lang begrunnelse

Nordland Nasjonalparksenter arbeider allerede med å popularisere kunnskap om stedets geologi som en del av det internasjonale NEED-prosjektet. Stedet har god tilgjengelighet og nærhet til eksisterende besøksfasiliteter i Nordland Nasjonalparksenter og gode overnattingsmuligheter.

 

X