SørbråtenMinnested Sørbråten vil ligge midt på odden som strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya. Besøkende til minnestedet vil derfor ha fri utsikt til der tragedien utspant seg den 22. juli 2011. Odden består av sandstein, siltstein og skifre avsatt i sen silur tid. Foto: Halfdan Carstens

Sørbråten

Minnestedet Sørbråten er ukens Geofunn. Sandstein, siltstein og skifre strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya.

Newer Post
X