Sørbråten

Sørbråten

Minnestedet Sørbråten er ukens Geofunn. Sandstein, siltstein og skifre strekker seg ut i Tyrifjorden og peker mot Utøya.

Newer Post
X