Trollholmsund

Åtte dolomittsøyler dannet sent i urtiden flotter seg i strandkanten langs Porsangerfjorden.

Fenomen/Attraksjon

Dolomittlandskap

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Finnmark, Porsanger, Porsangerfjorden

Adkomst

Trollholmsund ligger 137 km langs E6 fra Alta og 35 kilometer nord for Lakselv langs E6. Avkjørselen til lokaliteten er godt merket, og til parkeringsplassen er det 5 km. Det er merket tursti fra parkeringsplassen ned til «trollene».

Lang begrunnelse

Området er en del av Porsangerdolomitten som er av rifeisk til vendisk alder (prekambrium, neoproterozoikum). Bergarten inneholder stedvis søyleformete og forgrenete stromatolitter. Porsangerdolomitten finnes i en lang sone som kan følges fra Stabbursdalen via Reinøya og over til fastlandet rett nord for Børselv. Årsaken til alle de merkelige formasjonene er at kalkstein og dolomitt løses opp i vann. Hav og brenninger har derfor skapt de underlige søylene i de hvite og gråaktige klippene.
I følge et gammelt samisk sagn vandret trollene over vidda med en diger kiste full av gull og sølv. Da de nærmet seg fjorden, forsøkte de å gjemme kista, men fant ingen hule som var stor nok. De fortsatte, men sola rant før de fikk gjemt seg, og alle ble forvandlet til stein.
711x474_ID112_2

X