Tronfjellet

Ikke noe annet fjell har denne formen som Tron og fjellet er synlig på mange mils avstand, både fra nord, sør og vest.

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Rett overfor Alvdal sentrum i Alvdal kommune, Hedmark fylke

Adkomst

Veien opp til Tronfjellet er Norges nest høyeste bilvei – 1.666 m.o.h. Veien er åpen i sommerhalvåret og det er mulig å kjøre buss til topps. Tronfjellveien har selvbetjent bom og er ca 10 km lang fra Tronsvangen Seter. Det går en 4,5 km lang sti fra Tronsvangen Seter og går rett opp til toppen. Flattron er også ett yndet utgangspunkt herifra er det ca 4 km å gå til toppen etter veien. Dette er ett yndet utgangspunkt for både vandring, ski og sykkelturisme og lokalbefolkningen benytter området masse.

Lang begrunnelse

Berggrunnen på Tron er svært kalkrik og består av ren gabbro og olivingabbro i mange varianter samt omdannede former av disse til saussurittgabbro. Tronfjell er også kjent for sin rike flora, og så tidlig som i 1807 ble den oppdaget av blandt andre den danske professor J.W.Hornemann. Dovrefloraen strekker seg til Tron. Mogo er vårplanten, mens isoleie vokser høyt oppe der vegetasjonen ellers er sparsom. Hvit reinrose trives på kalkrik grunn.
Navnet Tron er gammelnorsk og betyr «galte» – og som er avrundet galterygg ruver Tron.
Kilde: Hedmark Reiseliv

X