geo365.no søker skribentKvamshesten (1209 m o.h.) i Sunnfjord. Foto: Halfdan Carstens

geo365.no søker skribent

Bred geofaglig forståelse og dokumentert erfaring med populærfaglig formidling er nødvendige kvalifikasjoner.

For å kunne dekke nyhetsbildet og presentere oppdatert kunnskap relatert til problemstillinger med geofaglig tilsnitt, søker vi etter en utadvendt skribent på del- eller heltid. Bildet: Kvamshesten består av devonske sandsteiner som ligger over eldre gneiser. I mellom ligger et tynt lag med kambrosiluriske skifre. Vi er ute etter en entusiastisk geolog som – med […]

For å kunne dekke nyhetsbildet og presentere oppdatert kunnskap relatert til problemstillinger med geofaglig tilsnitt, søker vi etter en utadvendt skribent på del- eller heltid.

Bildet: Kvamshesten består av devonske sandsteiner som ligger over eldre gneiser. I mellom ligger et tynt lag med kambrosiluriske skifre.

Vi er ute etter en entusiastisk geolog som – med bakgrunn i bred erfaring fra geofaget – har evne til å sette seg inn i nye fagfelt og formidle dette til en bred leserskare.

Interesse for fotografering er en absolutt fordel.

geo365.no: ledende leverandør av nyheter og kunnskap som vedrører geofaget og geofaglige problemstillinger relatert til norsk samfunnsliv og næringsliv.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, men krever til gjengjeld en dedikert medarbeider med evne til å levere punktlig. Lønn etter avtale.

Dokumentert erfaring med populærfaglig kommunikasjon og sosiale media er en forutsetning.

Ev. spørsmål rettes til Halfdan Carstens (90 56 35 95)

Søknad sendes til halfdan@geo365.no

X