Kritiserer valg av steinFoto: Multiconsult

Kritiserer valg av stein

Bergarten som ble benyttet til konstruksjon av Namsvassdammen lekker tungmetaller ut i Børgefjell nasjonalpark. Lars Haltbrekken i SV krever svar.

Bergarten som ble benyttet til konstruksjon av Namsvassdammen lekker tungmetaller ut i Børgefjell nasjonalpark. Lars Haltbrekken i SV krever svar.

– Dette er en alvorlig forurensingssak, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV til nrk.no.

Haltbrekken ønsker nå svar fra olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren, og mener de må sørge for å kartlegge miljøkonsekvensene av å bruke grønnstein i damanlegg.

31. januar fortalte nrk.no at Veterinærinstituttet og Akvaplan Niva hadde funnet store mengder tungmetaller i vannet nedenfor den nye Namsvassdammen i Røyrvik i Trøndelag.

Det var påvist spesielt høye konsentrasjoner av kobber, krom og nikkel. Forurensingskilden skal være bergarten som Nord-Trøndelag E-verk (NTE) benyttet til å konstruere dammen i 2019 – grønnstein.

Grønnstein

Massiv, omdannet basalt eller diabas. Den grønne fargen skyldes mineralene kloritt, aktinolitt og epidot. I Norge finnes prekambriske grønnsteiner i Finnmark, Telemark og på Folgefonnshalvøya. Langs den kaledonske fjellkjeden finnes kambro-silurske grønnsteiner på Vestlandet og i Trøndelag.

Knust/sprengt grønnstein er kjent for å kunne ha negative effekter på vannlevende organismer når steinen ligger i vann. Dette kan skje både ved at den lett oksiderer og skiller ut tungmetaller, samt ved at den produserer mye finpartikulært slam med asbest-liknende fiberstrukturer.

Kilde: Norsk geologisk ordbok, Wikipedia, Veterinærinstituttet

Verken Statsforvalteren i Trøndelag eller Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil påta seg ansvaret for at tungmetaller nå lekker ut i vassdraget, ifølge nrk.no.

Kenneth Brandsås, direktør i NTE, avviser kritikken og mener basert på målinger at det ikke er forventet noen negativ effekt nedover i vassdraget. Han påpeker også at valget av stein ble tatt av miljøhensyn ved at grønnstein er den lokale bergarten og et steinbrudd ble etablert nærmest mulig dammen.

Les mer på nrk.no

Illustrasjon: Multiconsult

X