Vil tette kunnskapsgap Hanna Høgset, Are Håvard Høien, Karsten Sannes Aasbø og Charlie Chunlin Li. Foto: IGP

Vil tette kunnskapsgap

Forskere ved NTNU skal undersøke hvordan brudd oppstår i fjell ved bruk av forankringsstag. Forskningen har bred relevans og støttes av Statens vegvesen.

Gjennom prosjektet skal forskere og studenter ved Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) ved NTNU undersøke hvordan brudd i bergmassen oppstår og forløper ved overbelastning av forankringsstag.

Den nye kunnskapen vil være av stor relevans innen blant annet bygg og anlegg. Bergforankringer med stag blir benyttet til å stabilisere skråninger, støttemurer, spuntvegger, samt fundamenter til for eksempel bygninger, vindturbiner, betongdammer og brotårn.

Viktigheten rundt dette har ikke minst blitt synliggjort i forbindelse med E18-skredet ved Larvik desember i fjor. I en nylig fremlagt rapport påpekte et ekspertutvalg blant annet at forankringen ikke hadde vært god nok.

Prosjektet ble initiert av Statens vegvesen ved Are Håvard Høien og Arild Neby. Statens vegvesen står også for finansiering av prosjektet, og ønsker å forbedre metodikken for dimensjonering av bergankere til å stabilisere skråninger, støttemurer og spuntvegger.

Charlie Chunlin Li, professor i bergartsmekanikk ved IGP, forklarer mer om metoden og prosjektet:

Hva er stag og hvordan fungerer de?

Et berganker kan være oppbygd av et enkelt massivt stag eller et stag sammensatt av flere kabler. Disse har en forankret lengde i bunnen der de er festet i bergmassen og videre utover en fri lengde som ytterst, utenfor hullet, er festet i en plate eller en litt mer forseggjort konstruksjon.

Gjennom prosjektet skal vi utføre modellforsøk i laboratoriet for å se nærmere på hvordan brudd i bergmassen oppstår, og forløper, ved overbelastning av forankringsstag.

Brudd og bruddforløp har stor betydning ved dimensjonering av slike stag og er ett av de største usikkerhetene ved dagens beregningsmetoder.

Les mer på geoforskning.no

X